Portfolio Brandbook

De opdracht

Deze schoolopdracht gaat over het vormen van een visuele identiteit voor een bedrijf. In dit geval Brabantia, een familiebedrijf dat nu de vijfendertigjarige vrouw als target group heeft. Om de levensvatbaarheid van hun bedrijf te behouden willen ze graag investeren in een levenslange klantrelatie met de doelgroep millennials.
(Het ontwerpen van de visuele identiteit van Brabantia is gekoppeld aan de ontwerpopdracht Innovatielab, te vinden in de portfoliosectie)

Aanpak

Ik ben gestart met het selecteren van Brabantia’s drie meest kansrijke kernwaarden, waarvan ik denk dat ze goed bij millennials passen. Dit zijn de waarden flexibel, eerlijk en verrassend. Hier heb ik de nieuwe kernwaarde avontuurlijk aan toegevoegd. Op deze wijze kan de huidige kracht van het bedrijf nieuw leven ingeblazen worden. Om de millennials te kunnen bereiken heb ik deze waarden omgezet in woorden die de doelgroep in de mond neemt. Dit zijn de woorden fris, oprecht, flex en spannend.
Vervolgens heb ik zelfgefotografeerd beeldmateriaal gecombineerd met treffende afbeeldingen van het internet om duidelijke ontwerphandvatten te bieden voor toekomstige productontwerpers van Brabantia. Dit heb ik gedaan aan de hand van kleur, materiaal, vorm en dessin.
Mijn brandstory is hieronder te vinden en hierin schets ik een dag uit het leven van de doelgroep. Ook licht ik mijn keuze voor de typografie en opmaak toe.
KAFT juist
3
ALLEVIER
9
13
16
Brandstory SQUARE
4
7
MATERIAALLL
14
2
5
KLEURRRR
12
15